Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/511/2020   
Описание: Искане - "Витоша Ауто" ЕООД с/у "Блимус" ЕООД, Савина Константинова и Александър Витанов Преписката е насрочена за разглеждане на заседание на КЗК на 17.12.2020 г.
 • Дата на образуване: 30.07.2020 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ВИТОША АУТО" ЕООД
 • Ответник(ници): "БЛИМУС" ЕООД; САВИНА КОНСТАНТИНОВА; АЛЕКСАНДЪР ВИТАНОВ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.07.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 22.12.2020 г.