Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/512/2020   
Описание: Концентрация - "София Франс Ауто" АД и "Опел Аутомотив България" ЕООД
 • Дата на образуване: 30.07.2020 г.
 • Дата на приключване: 15.10.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.07.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.10.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-847-15.10.2020  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 15.10.2020 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „София Франс Ауто“ АД върху „Опел Аутомотив България“ ЕООД. ) - "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД;

Дата на публикуване: 26.10.2020 г.
DOC
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-49-31.07.2020  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 31.07.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 31.07.2020 г.
PDF ODF