Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/443/2020   
Описание: Концесия - "Виа Медиа Груп" ЕООД с/у Решение № 406/18.06.20 на МС за определяне на концесионер на морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас
 • Дата на образуване: 10.07.2020 г.
 • Дата на приключване: 06.08.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ВИА МЕДИА ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.07.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 07.08.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-656-06.08.2020  

Дата на решение: 06.08.2020 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ВИА МЕДИА ГРУП" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Виа Медиа Груп“ ООД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет, в размер на 200 (двеста) лв.) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; друго(ВЪЗЛАГА на „Виа Медиа Груп“ ООД да заплати направените по производството разноски от Министерство на туризма, в размер на 600 (шестстотин) лева) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Виа Медиа Груп“ ООД за възлагане на направените по производството разноски.) - "ВИА МЕДИА ГРУП" ЕООД;

Дата на публикуване: 07.08.2020 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-613-23.07.2020  

Дата на определение: 23.07.2020 г.
Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Министерство на туризма за допускане на предварително изпълнение ) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;

Дата на публикуване: 27.07.2020 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-1130-02.07.2020  

Дата на жалба по зк: 02.07.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 02.07.2020 г.