Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/410/2020   
Описание: Концентрация - Потамиро Лимитид
 • Дата на образуване: 30.06.2020 г.
 • Дата на приключване: 06.08.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): ПОТАМИРО ЛИМИТИД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.06.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 07.08.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-678-06.08.2020  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 06.08.2020 г.
Произнасяне: постановява, че дадена сделка не попада в обхвата на чл.24 ЗЗК() - ПОТАМИРО ЛИМИТИД;

Дата на публикуване: 07.08.2020 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-41-01.07.2020  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 01.07.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 01.07.2020 г.
PDF ODF