Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/342/2020   
Описание: Докладна записка за самосезиране срещу "БТВ Медиа Груп" ЕАД по глава VII от ЗЗК. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 30 септември 2021г. от 10.00 часа.
 • Дата на образуване: 01.06.2020 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; гл. 7 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "БТВ МЕДИЯ ГРУП" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 01.06.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -