Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/335/2020   
Описание: два ЗИД-а на ЗРТ
 • Дата на образуване: 22.05.2020 г.
 • Дата на приключване: 05.10.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 22.05.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 05.10.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-788-01.10.2020  

Дата на решение: 01.10.2020 г.
Произнасяне: друго(приема становище относно Проекти на Закони за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията) ;

Дата на публикуване: 05.10.2020 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-399-21.05.2020  

Дата на решение: 21.05.2020 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(ОБРАЗУВА производство по чл. 28, т. 1 от ЗЗК за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Проекти на Закони за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията) ;

Дата на публикуване: 26.05.2020 г.
DOC