Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/324/2020   
Описание: Концесия - "ЛЛИМ" ООД с/у Решение № 198 от 24.03.2020 г. на Министерски съвет за определяне на концесионер за морски плаж „Градина – Централен“ – част 2, община Созопол, област Бургас
 • Дата на образуване: 20.05.2020 г.
 • Дата на приключване: 02.07.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ЛЛИМ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 06.07.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-529-02.07.2020  

Дата на решение: 02.07.2020 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЛЛИМ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ЛЛИМ“ ООД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет) - "ЛЛИМ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ЛЛИМ“ ООД за възлагане на направените по производството разноски) - "ЛЛИМ" ООД;

Дата на публикуване: 06.07.2020 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-435-28.05.2020  

Дата на определение: 28.05.2020 г.
Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;

Дата на публикуване: 01.06.2020 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-542-03.04.2020  

Дата на жалба по зк: 03.04.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 03.04.2020 г.