Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/324/2020   
Описание: Концесия - "ЛЛИМ" ООД с/у Решение № 198 от 24.03.2020 г. на Министерски съвет за определяне на концесионер за морски плаж „Градина – Централен“ – част 2, община Созопол, област Бургас
 • Дата на образуване: 20.05.2020 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ЛЛИМ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -