Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/193/2020   
Описание: -
 • Дата на образуване: 13.03.2020 г.
 • Дата на приключване: 18.09.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 18.09.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-736-17.09.2020  

Дата на решение: 17.09.2020 г.
Произнасяне: друго(приема становище относно Закона за висшето образование) ;

Дата на публикуване: 18.09.2020 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-240-12.03.2020  

Дата на решение: 12.03.2020 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(ОБРАЗУВА производство по застъпничество за конкуренцията по чл. 28, т. 2 от ЗЗК за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за висшето образование) ;

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.
DOC