Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/129/2020   
Описание: Жалба - "Аутотех Груп" ООД с/у Решение № РД-09-30/03.02.20 на "Столичен автотранспорт ЕАД"; „Доставка и монтаж на оборудване за контролно-техническите пунктове за Годишни Технически Прегледи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”
 • Дата на образуване: 14.02.2020 г.
 • Дата на приключване: 24.04.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АУТОТЕХ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 12.02.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 28.04.2020 г.