Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/128/2020   
Описание: Жалба - ДЗЗД "Смарт Адвайзърс" с/у Решение № 13/15.01.20 на Община Никопол;ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. НИКОПОЛ - ПОДОБЕКТ: „ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 В КВ. 24, В ГР. НИКОПОЛ"
 • Дата на образуване: 14.02.2020 г.
 • Дата на приключване: 24.04.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "СМАРТ АДВАЙЗЪРС"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НИКОПОЛ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 29.01.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 28.04.2020 г.