Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/62/2020   
Описание: Жалба - "Биг Стар Трейд" АД с/у Решение № 720/03.12.2019 на МС, МТ за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Лозенец“, община Царево, област Бургас
 • Дата на образуване: 17.01.2020 г.
 • Дата на приключване: 06.02.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "БИГ СТАР ТРЕЙД" АД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 20.12.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 12.02.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-109-06.02.2020  

Дата на решение: 06.02.2020 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "БИГ СТАР ТРЕЙД" АД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Министерство на туризма за допускане на предварително изпълнение) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; друго(ВЪЗЛАГА на „Биг Стар Трейд“ АД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет) - "БИГ СТАР ТРЕЙД" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерство на туризма за възлагане на направените по производството разноски) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;

Дата на публикуване: 12.02.2020 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-104-30.01.2020  

Дата на определение: 30.01.2020 г.
Произнасяне: oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Министерски съвет за допускане на предварително изпълнение) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "БИГ СТАР ТРЕЙД" АД;

Дата на публикуване: 06.02.2020 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-2419-20.12.2019  

Дата на жалба по зк: 20.12.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 20.12.2019 г.