Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/84/2020   
Описание: Върната от ВАС - Искане - БНР с/у Сдружение "Музикаутор" - Глава 4 от ЗЗК
 • Дата на образуване: 28.01.2020 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): БНР /БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО/
 • Ответник(ници): СДРУЖЕНИЕ "МУЗИКАУТОР"
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 31.01.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -