Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/771/2019   
Описание: Концесия - "Акра Лидо" ООД с/у срещу Решение № 511 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет на РБългария за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас
 • Дата на образуване: 13.09.2019 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "АКРА ЛИДО" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.09.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -