Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/771/2019   
Описание: Концесия - "Акра Лидо" ООД с/у срещу Решение № 511 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет на РБългария за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас
 • Дата на образуване: 13.09.2019 г.
 • Дата на приключване: 05.12.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "АКРА ЛИДО" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.09.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-1316-05.12.2019  

Дата на определение: 05.12.2019 г.
Произнасяне: oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане за допускане на предварително изпълнение.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;

Дата на публикуване: 11.12.2019 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-1141-24.10.2019  

Дата на решение: 24.10.2019 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АКРА ЛИДО" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Акра Лидо“ ООД да заплати направените от Министерски съвет на Република България разноски в размер на 200 лв. ) - "АКРА ЛИДО" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерството на туризма за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;

Дата на публикуване: 28.10.2019 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-1043-26.09.2019  

Дата на определение: 26.09.2019 г.
Произнасяне: друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ отправеното от министъра на туризма искане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 511 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет на Република България.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;

Дата на публикуване: 03.10.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-1744-05.09.2019  

Дата на жалба по зк: 05.09.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 05.09.2019 г.