Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/767/2019   
Описание: по сигнал Вх. № ВХР-1260/27.06.2019
 • Дата на образуване: 11.09.2019 г.
 • Дата на приключване: 27.02.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 28.02.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-205-27.02.2020  

Дата на решение: 27.02.2020 г.
Произнасяне: предлага изменяне или отмяна на акт(Наредба №2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници) МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО; друго() ;

Дата на публикуване: 28.02.2020 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-953-05.09.2019  

Дата на решение: 05.09.2019 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Образува производство по чл. 28, т.1 от ЗЗК за оценка на Наредба №2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници) ;

Дата на публикуване: 12.09.2019 г.
DOC