Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/754/2019   
Описание: Концесия - "Габи 63" ЕООД с/у Решение № 0800-37/20.08.2019 на община Долни Чифлик;Концесия за ползване на язовир „Горен чифлик” – публична общинска собственост, имот с идентификатор № 16050.58.331, по кадастралната карта на землището на с. Горен чифлик
 • Дата на образуване: 10.09.2019 г.
 • Дата на приключване: 21.11.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ГАБИ 63" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 27.08.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2019 г.