Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/677/2019   
Описание: Жалба - "ЕСБ - София" ЕООД с/у Решение № ЗПС-373/09.07.19 на Лесотехнически университет, гр. София;„Доставка на нов комбиниран багер товарач за нуждите на Лесотехнически университет – УОГС Юндола“
 • Дата на образуване: 12.08.2019 г.
 • Дата на приключване: 03.10.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕСБ - СОФИЯ" EООД
 • Ответник(ници): ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.08.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-1051-03.10.2019  

Дата на определение: 03.10.2019 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ЕСБ - СОФИЯ" EООД; прекратява производството() - "ЕСБ - СОФИЯ" EООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - "ЕСБ - СОФИЯ" EООД;

Дата на публикуване: 07.10.2019 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-963-05.09.2019  

Дата на определение: 05.09.2019 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕСБ - СОФИЯ" EООД;

Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1542-05.08.2019  

Дата на жалба по зоп: 05.08.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 05.08.2019 г.