Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/676/2019   
Описание: Жалба - "Юнит България" ЕООД с/у Решение № ПД-34/03.07.19 на НСИ;"Изграждане на Информационна система "Образование"
 • Дата на образуване: 12.08.2019 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЮНИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ /НСИ/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: прекратено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.08.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -