Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/675/2019   
Описание: Концесия - "МИБУ 17" ЕООД с/у Решение № 36/11.07.19 на Община Петрич за прекратяване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обект „Спортен комплекс за професионален и масов спорт село Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“
 • Дата на образуване: 12.08.2019 г.
 • Дата на приключване: 24.10.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "МИБУ 17" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 25.07.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 28.10.2019 г.