Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/588/2019   
Описание: Концентрация - "Ауто Кели" А.С., Златин Тотин и Любомир Начков
 • Дата на образуване: 12.07.2019 г.
 • Дата на приключване: 05.09.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "АУТО КЕЛИ" А.С.; ЗЛАТИН ТОТИН; ЛЮБОМИР НАЧКОВ
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 12.07.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 16.09.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-955-05.09.2019  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 05.09.2019 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "АУТО КЕЛИ" А.С.;

Дата на публикуване: 16.09.2019 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-112-15.07.2019  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 15.07.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
PDF ODF