Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/502/2019   
Описание: Жалба - ДЗЗД "Вело Арчър София" с/у Решение по т. 1 от Протокол № 2 № СОА18-РД920348/2/20.05.19 на СО;предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост.
 • Дата на образуване: 13.06.2019 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ"
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА; СОС /СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: прекратено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 31.05.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-903-01.08.2019  

Дата на определение: 01.08.2019 г.
Произнасяне: прекратява производството() - СТОЛИЧНА ОБЩИНА;

Дата на публикуване: 02.08.2019 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-733-20.06.2019  

Дата на определение: 20.06.2019 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - СТОЛИЧНА ОБЩИНА;

Дата на публикуване: 25.06.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-1096-31.05.2019  

Дата на жалба по зк: 31.05.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 31.05.2019 г.