Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/417/2019   
Описание: Жалба - "Автомагистрали - Черно Море" АД с/у Решение № 1039/19.04.2019 на община Бургас;„Определяне на изпълнител за извършване на строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас по осем обособени позиции, в частта по обособена позиция № 3 „Долно Езерово“
 • Дата на образуване: 15.05.2019 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БУРГАС
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: прекратено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.05.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 09.07.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-777-04.07.2019  

Дата на решение: 04.07.2019 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане((в частта по обособени позиции 1,2 и 8 на процедурата)) - "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД; прекратява производството((в частта му по обособени позиции 1, 2 и 8 на процедурата)) - "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД; оставя жалбата без уважение((в частта по обжалване на обособена позиция 3 на процедурата)) - "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД; друго((Възлага разноски)) - "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД;

Дата на публикуване: 09.07.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-833-02.05.2019  

Дата на жалба по зоп: 02.05.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 02.05.2019 г.