Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/378/2019   
Описание: Жалба - "Ламбаджиев Стандарт" ООД с/у Решение № 0323/12.04.2019 на община Севлиево;„Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона.”
 • Дата на образуване: 03.05.2019 г.
 • Дата на приключване: 06.06.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 24.04.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.06.2019 г.