Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/215/2019   
Описание: Образува производство (самосезира се)за проучване на евентуално извършени нарушения по Глава VII от ЗЗК от страна на „Такси Максим” ЕООД Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2019 от 10 ч.
 • Дата на образуване: 06.03.2019 г.
 • Дата на приключване: 30.05.2019 г.
 • Правно основание: гл. 7 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): „ТАКСИ МАКСИМ” ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 06.03.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 03.06.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-629-30.05.2019  

Дата на решение: 30.05.2019 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - „ТАКСИ МАКСИМ” ЕООД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1) - „ТАКСИ МАКСИМ” ЕООД; постановява незабавно изпълнение(по т. 2) - „ТАКСИ МАКСИМ” ЕООД;

Дата на публикуване: 03.06.2019 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-284-28.02.2019  

Дата на решение: 28.02.2019 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения по Глава VII от ЗЗК от страна на „Такси Максим” ЕООД) ;

Дата на публикуване: 07.03.2019 г.
DOC