Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/148/2019   
Описание: Жалба - "Екселор Холдинг Груп" ЕООД с/у Решение № РД-49/24.01.2019 на ИАРА;„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставе
 • Дата на образуване: 08.02.2019 г.
 • Дата на приключване: 21.03.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 01.02.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.03.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-352-21.03.2019  

Дата на решение: 21.03.2019 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(преписката на възложителя за продължаване на процедура за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие в съответствие с разпоредбите на закона и изложените в настоящото решение мотиви.) - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/; друго(Възлага разноски.) - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за възлагане на разноски.) - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/;

Дата на публикуване: 26.03.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-219-01.02.2019  

Дата на жалба по зоп: 01.02.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 01.02.2019 г.