Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/146/2019   
Описание: Жалба - "Каучук" АД с/у Решение № 38/22.01.19 на "Контур Глобал Марица Изток 3" АД; "Доставка на гумено-транспортна лента"
 • Дата на образуване: 08.02.2019 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КАУЧУК" АД
 • Ответник(ници): "КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 31.01.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -