Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/149/2019   
Описание: Жалба - "Елпак - лизинг" ЕООД с/у Решение № 55/18.01.19 на "МБАЛ - Поморие" ЕООД;„Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ - Поморие“ ЕООД, по две обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на компютърна томографска система (скенер).
 • Дата на образуване: 08.02.2019 г.
 • Дата на приключване: 28.03.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): "МБАЛ - ПОМОРИЕ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.01.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 01.04.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-389-28.03.2019  

Дата на решение: 28.03.2019 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД да заплати на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД направените в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение.) - "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД да заплати на „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР“ ЕООД направените в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение.) - "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД;

Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
PDF ODF
съобщения и призовки по ЗОП № СБП-74-05.02.2019  

Дата на съобщения и призовки по зоп: 05.02.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 05.02.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-208-30.01.2019  

Дата на жалба по зоп: 30.01.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 30.01.2019 г.