Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/149/2019   
Описание: Жалба - "Елпак - лизинг" ЕООД с/у Решение № 55/18.01.19 на "МБАЛ - Поморие" ЕООД;„Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ - Поморие“ ЕООД, по две обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на компютърна томографска система (скенер).
 • Дата на образуване: 08.02.2019 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): "МБАЛ - ПОМОРИЕ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.01.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -