Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/147/2019   
Описание: Жалба - Обединение ДЗЗД "Иф Консулт" с/у Решение № РД52-32/18.01.2019 на МЗХГ;„Анализ на нуждите от обучение за повишаване на капацитета на УО на ПРСР (2014-2020 г.) и извършване на обучения, включително за споделяне на добри практики“
 • Дата на образуване: 08.02.2019 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД "ИФ КОНСУЛТ"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ / МЗХГ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 28.01.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -