Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/120/2019   
Описание: Искане - ТД "Юнифай" ООД с/у ТД "Ес Би Интернешънъл" ЕООД. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 06.06.2019г. от 10.00часа
 • Дата на образуване: 29.01.2019 г.
 • Дата на приключване: 06.06.2019 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 34 ал. 1 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК; чл. 37 ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ТД "ЮНИФАЙ" ООД
 • Ответник(ници): "ЕС БИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 29.01.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.06.2019 г.