Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/119/2019   
Описание: с КЗК-194/19 - Искане - "Лидл България" ЕООД с/у търговска верига Фантастико - ЗЗК Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на КЗК на 18.04.2019 г. от 10.00 ч.
 • Дата на образуване: 29.01.2019 г.
 • Дата на приключване: 18.04.2019 г.
 • Правно основание: чл. 36 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ЕВРО ХАРТ ЕООД; „ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД; "ВАН ХОЛДИНГ" ЕООД; „ЕВРОПА-ВН“ ЕООД; „ДАР Г.Н.“ ООД
 • Обединена с производство: КЗК/194/2019
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: Наложена - "ВАН ХОЛДИНГ" ЕООД;
 • Дата на публикуване: 29.01.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 23.04.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-486-18.04.2019  

Дата на решение: 18.04.2019 г.
Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 2 и по чл. 36, ал. 3„Ван Холдинг“ ЕООД с ЕИК: 831050781, „Винтерко-БГ“ ЕООД с ЕИК: 831680844, „Европа-ВН“ ЕООД с ЕИК: 831524037 и „Дар Г.Н.“ ООД с ЕИК 831556063) - ЕВРО ХАРТ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ЗЗК) - "ВАН ХОЛДИНГ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски(„Ван Холдинг“ ЕООД с ЕИК: 831050781, „Винтерко-БГ“ ЕООД с ЕИК: 831680844, „Европа-ВН“ ЕООД с ЕИК: 831524037 и „Дар Г.Н.“ ООД с ЕИК 831556063) - ЕВРО ХАРТ ЕООД;

Дата на публикуване: 23.04.2019 г.
PDF ODF