Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/114/2019   
Описание: Концесия - "Кумакс Агро" ЕООД с/у Решение № 829/26.07.2018 г. на Общински съвет - Казанлък;концесия върху имот, публична общинска собственост с обща площ от 27 557.00 кв.м. с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, с обект: „Микроязовир“ с. Шейново, с трайно предназначение на територията
 • Дата на образуване: 25.01.2019 г.
 • Дата на приключване: 21.02.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "КУМАКС АГРО" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 10.01.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.02.2019 г.