Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/58/2019   
Описание: Жалба - "Медсис" ЕООД с/у Решение № 1205/27.12.18 на Община Севлиево;„Избор на изпълнител за доставка на необходимите машини и техника за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново”, в частта по Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево”
 • Дата на образуване: 11.01.2019 г.
 • Дата на приключване: 21.03.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МЕДСИС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-361-21.03.2019  

Дата на определение: 21.03.2019 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "МЕДСИС" ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - ОБЩИНА СЕВЛИЕВО; прекратява производството() - "МЕДСИС" ЕООД;

Дата на публикуване: 26.03.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-52-08.01.2019  

Дата на жалба по зоп: 08.01.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 08.01.2019 г.