Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/61/2019   
Описание: Жалба - "ВДХ" АД с/у Решение № ОП-3/2018-109/21.12.18 на Община Берковица;„Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции“.
 • Дата на образуване: 11.01.2019 г.
 • Дата на приключване: 28.02.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВДХ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 28.12.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 12.03.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-278-28.02.2019  

Дата на решение: 28.02.2019 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА БЕРКОВИЦА; друго(възлага на възложителя да заплати на жалбоподателя разноски) - "ВДХ" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на възложителя за разноски) - ОБЩИНА БЕРКОВИЦА; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на заинтересованата страна за разноски) - "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД;

Дата на публикуване: 12.03.2019 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-164-31.01.2019  

Дата на определение: 31.01.2019 г.
Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за допускане на предварително изпълнение) - ОБЩИНА БЕРКОВИЦА;

Дата на публикуване: 05.02.2019 г.
PDF ODF
съобщения и призовки по ЗОП № СБП-15-04.01.2019  

Дата на съобщения и призовки по зоп: 04.01.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-2869-28.12.2018  

Дата на жалба по зоп: 28.12.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 28.12.2018 г.