Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/60/2019   
Описание: Жалба - "Интоса КС" ДЗЗД с/у Решение № 67/10.12.2018 на ДП "НКЖИ"; "Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември"
 • Дата на образуване: 11.01.2019 г.
 • Дата на приключване: 21.02.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНТОСА КС" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.02.2019 г.