Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1044/2018   
Описание: Концесия - "Експрес Актив Акаунтинг" ЕООД с/у РЕШЕНИЕ № 793 ОТ 6 НОЕМВРИ 2018 Г. на Министерски съвет за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област Бургас
 • Дата на образуване: 04.12.2018 г.
 • Дата на приключване: 17.01.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 19.11.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 23.01.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-52-17.01.2019  

Дата на решение: 17.01.2019 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Експрес Актив Акаунтинг“ ЕООД за възлагане на направените в производството разноски.) - "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Експрес Актив Акаунтинг“ ЕООД да заплати направените от Министерски съвет на Република България разноски в размер на 200 лв. ) - "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерството на туризма за възлагане на направените в производството разноски.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;

Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-2538-19.11.2018  

Дата на жалба по зк: 19.11.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 19.11.2018 г.