Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1046/2018   
Описание: Върната от ВАС - Искане - ЕТ ХЕРКУ - МИЛКО ТАНЕВ с/у "ИПО" ООД - производство на мотокари, имитиране на фирмено наименование - чл. 29 от ЗЗК. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 28.03.2019г. от 10.00 часа
 • Дата на образуване: 04.12.2018 г.
 • Дата на приключване: 28.03.2019 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ЕТ ХЕРКУ - МИЛКО ТАНЕВ
 • Ответник(ници): "ИПО" ООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 04.12.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 01.04.2019 г.