Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/977/2018   
Описание: Жалба - ДЗЗД "Вал строй" с/у Решение № 642/25.10.18 на Община Бойчиновци; „Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“
 • Дата на образуване: 07.11.2018 г.
 • Дата на приключване: 22.11.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВАЛ СТРОЙ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.11.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -