Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/974/2018   
Описание: Жалба - "Д.Д.Д. - 1" ООД с/у Решение № РД04-0129/08.10.2018 на АСП; Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните и поделения от служба по трудова медицина
 • Дата на образуване: 07.11.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "Д.Д.Д. - 1" ООД
 • Ответник(ници): /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.11.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -