Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/981/2018   
Описание: Жалба - "Екселор Холдинг Груп" ЕООД с/у Решение № 328200-18722/25.10.18 на ГД "Гранична полиция" ,МВР;"Доставка на мобилни работилници за ГДГП" с 2 (две) обособени позиции, в частта по обособена позиция № 2 : „Доставка на мобилни работилници за технически средства за наблюдение“
 • Дата на образуване: 07.11.2018 г.
 • Дата на приключване: 06.12.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" /ГДГП/ - МВР
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 02.11.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 11.12.2018 г.