Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/980/2018   
Описание: Жалба - "Агенция Стратегма" ООД с/у Решение № ЛС-07-296/19.10.18 на МП;„Оценка на удовлетвореността от съдебната власт“ – Дейност 1 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“
 • Дата на образуване: 07.11.2018 г.
 • Дата на приключване: 13.12.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.10.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 17.12.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1391-13.12.2018  

Дата на решение: 13.12.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Агенция Стратегма“ ООД да заплати на Министерство на правосъдието направените по производството разноски) - "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Агенция Стратегма“ ООД и на „ГФК-2016“ ДЗЗД за възлагане на направените по производството разноски. ) - "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД;

Дата на публикуване: 17.12.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-2380-30.10.2018  

Дата на жалба по зоп: 30.10.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 30.10.2018 г.