Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/979/2018   
Описание: Жалба - "ПСТ Груп" ЕАД с/у Решение № РД-04-456/16.10.18 на Община Костенец;„Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане “Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец"
 • Дата на образуване: 07.11.2018 г.
 • Дата на приключване: 20.12.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПСТ ГРУП" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 29.10.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.12.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1437-20.12.2018  

Дата на решение: 20.12.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-2359/29.10.2018 г. (п.к. 26.10.2018 г.) от "ПСТ Груп" ЕАД, срещу Решение № РД-04-456/16.10.2018 г. на кмета на община Костенец) - "ПСТ ГРУП" ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА на "ПСТ Груп" ЕАД да заплати направените от възложителя в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение, като определя техния размер на 200 лв.) - "ПСТ ГРУП" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "ПСТ Груп" ЕАД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - "ПСТ ГРУП" ЕАД;

Дата на публикуване: 27.12.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-2359-29.10.2018  

Дата на жалба по зоп: 29.10.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 29.10.2018 г.