Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1045/2018   
Описание: Искане - "Смарт Бизнес офис" ЕООД с/у "Импас 56" ООД - Глава 7 от ЗЗК - продажба на автоаксесоари Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на КЗК на 21.03.2019 г. от 10.00 часа.
 • Дата на образуване: 04.12.2018 г.
 • Дата на приключване: 21.03.2019 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "СМАРТ БИЗНЕС ОФИС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ИМПАС 56" ООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: Наложена - "ИМПАС 56" ООД;
 • Дата на публикуване: 04.12.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.03.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-346-21.03.2019  

Дата на решение: 21.03.2019 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК ) - "ИМПАС 56" ООД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 от решението) - "ИМПАС 56" ООД; постановява незабавно изпълнение(по т. 2 от настоящото решение ) - "ИМПАС 56" ООД; възлага направените в производството разноски() - "ИМПАС 56" ООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "ИМПАС 56" ООД;

Дата на публикуване: 26.03.2019 г.
PDF ODF