Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/880/2018   
Описание: Жалба - "Евробау Инженеринг" ООД с/у Разяснение изх. № ЖИ-35297/28.09.2018 на ДП "НКЖИ";„Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“
 • Дата на образуване: 09.10.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.10.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -