Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/880/2018   
Описание: Жалба - "Евробау Инженеринг" ООД с/у Разяснение изх. № ЖИ-35297/28.09.2018 на ДП "НКЖИ";„Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“
 • Дата на образуване: 09.10.2018 г.
 • Дата на приключване: 01.11.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.10.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 07.11.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1229-01.11.2018  

Дата на решение: 01.11.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Евробау Инженеринг" ООД срещу Разяснение № ЖИ-35297/28.09.2018 г. на Генералния директор на ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура") - "ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "Евробау Инженеринг" ООД за възлагане на направените в производството разноски.) - "ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на "Евробау Инженеринг" ООД да заплати направените от възложителя в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение, като определя техния размер на 200 лв.) - "ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;

Дата на публикуване: 07.11.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-1219-25.10.2018  

Дата на определение: 25.10.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "Евробау Инженеринг" ООД за налагане на временна мярка "спиране на процедурата") - "ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;

Дата на публикуване: 31.10.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-2200-05.10.2018  

Дата на жалба по зоп: 05.10.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 05.10.2018 г.