Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1109/2018   
Описание: Концесия - община Поморие с/у Решение № 593/21.08.2018 на МС, МТ за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Поморие-изток“, община Поморие, област Бургас
 • Дата на образуване: 20.12.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ОБЩИНА ПОМОРИЕ
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: прекратено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.10.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-449-11.04.2019  

Дата на определение: 11.04.2019 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ; прекратява производството() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерски съвет на Република България за възлагане на разноски.) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерство на туризма за възлагане на разноски.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на община Поморие за възлагане на сторените в производството пред КЗК разноски.) - ОБЩИНА ПОМОРИЕ;

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-405-28.03.2019  

Дата на определение: 28.03.2019 г.
Произнасяне: възобновява спряно производство() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ;

Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-168-31.01.2019  

Дата на определение: 31.01.2019 г.
Произнасяне: спира производството() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ;

Дата на публикуване: 05.02.2019 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-44-10.01.2019  

Дата на определение: 10.01.2019 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ;

Дата на публикуване: 16.01.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-2192-03.10.2018  

Дата на жалба по зк: 03.10.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 03.10.2018 г.