Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/983/2018   
Описание: Искане - "Дрийм Тийм Ефектс" ЕООД с/у "ЛипСинк България" ЕООД, Йордан Марков
 • Дата на образуване: 08.11.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК; чл. 35 ал. 3 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ДРИЙМ ТИЙМ ЕФЕКТС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД; ЙОРДАН МАРКОВ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 08.11.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -