Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/983/2018   
Описание: Искане - "Дрийм Тийм Ефектс" ЕООД с/у "ЛипСинк България" ЕООД, Йордан Марков. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на КЗК на 16.05.2019 г. от 10.00 часа.
 • Дата на образуване: 08.11.2018 г.
 • Дата на приключване: 16.05.2019 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК; чл. 35 ал. 3 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ДРИЙМ ТИЙМ ЕФЕКТС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД; ЙОРДАН МАРКОВ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: Наложена - "ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД; Наложена - ЙОРДАН МАРКОВ;
 • Дата на публикуване: 08.11.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.05.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-568-16.05.2019  

Дата на решение: 16.05.2019 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 ЗЗК) - "ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага глоба(по чл. 2, ал. 1, т. 4 вр. чл. 29 ЗЗК) - ЙОРДАН МАРКОВ; постановява прекратяване на нарушението(чл. 66, ал. 1 ЗЗК) - "ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД; постановява незабавно изпълнение(чл. 66, ал. 1 ЗЗК) - "ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(чл. 35, ал. 2 и 3 ЗЗК) - "ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(чл. 2, ал. 1, т. 4 вр. чл. 35, ал. 2 и 3 ЗЗК) - ЙОРДАН МАРКОВ; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски(чл. 69, ал. 4 ЗЗК) - "ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски(чл. 69, ал. 4 ЗЗК) - ЙОРДАН МАРКОВ;

Дата на публикуване: 21.05.2019 г.
PDF ODF