Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/890/2018   
Описание: Концесия - "Акра Лидо" ООД с/у Решение № 645/10.09.2018 на МС, МТ за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас
 • Дата на образуване: 12.10.2018 г.
 • Дата на приключване: 22.11.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "АКРА ЛИДО" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.09.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.11.2018 г.