Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/883/2018   
Описание: Жалба - Обединение "Високоволтова техника Пълдин" Решение № МЕР-ПД-ЗАП-1867/12.09.2018 на МЕР Пловдив, "ЕСО" ЕАД; "Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст Пълдин"
 • Дата на образуване: 09.10.2018 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ВИСОКОВОЛТОВА ТЕХНИКА ПЪЛДИН"
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ /"ЕСО" ЕАД, МЕР ПЛОВДИВ/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 25.09.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -