Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/853/2018   
Описание: Жалба - "Олимп - предпазни екипировки" ЕООД с/у Решение № 830/03.09.18 на "Пристанище Варна" ЕАД;ОП-04-18 “Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "Пристанище Варна“ ЕАД“
 • Дата на образуване: 01.10.2018 г.
 • Дата на приключване: 08.11.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
Определение № АКТ-1263-08.11.2018  

Дата на определение: 08.11.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД; прекратява производството() - "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД; друго(оставя без уважение искането за разноски) - "ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД; друго(оставя без уважение искането за разноски) - "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД;

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-1155-11.10.2018  

Дата на определение: 11.10.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД;

Дата на публикуване: 16.10.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-2124-21.09.2018  

Дата на жалба по зоп: 21.09.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 21.09.2018 г.