Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/801/2018   
Описание: Жалба - "Сименс мобилити" ГмбХ с/у Решение № 23/14.08.18 на "БДЖ - пътнически превози" ЕООД;„Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД“
 • Дата на образуване: 12.09.2018 г.
 • Дата на приключване: 08.11.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СИМЕНС МОБИЛИТИ" ГМБХ
 • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 10.09.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 12.11.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-1258-08.11.2018  

Дата на решение: 08.11.2018 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД да заплати на „Сименс Мобилити“ ГмбХ направените в производството пред КЗК разноски в общ размер на 5 700 лв.) - "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД;

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-2012-10.09.2018  

Дата на жалба по зоп: 10.09.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 10.09.2018 г.